Zorgboerderij De Paradijsvogelbloem – Voor wie zijn we?

De zorgboerderij / kwekerij is voor cliënten met een beperking vanaf de leeftijd van vijf jaar. Zij hebben zorg en begeleiding nodig in een veilige omgeving met structuur. Daarnaast vinden zij het ook prettig om zich in een ruime, natuurlijke omgeving te bevinden.

Wonen
De Paradijsvogelbloem biedt langdurig verblijf voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. We bieden een tweede thuis aan hen. Door middel van doelen ,die in samenspraak met de regievoerders en ouders worden opgesteld, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de jeugdige. Dit door middel van activiteiten, gesprekken, school en vrije tijdsbesteding. In dit alles staat het opdoen van positieve ervaringen centraal voor de jeugdige. 

Logeren

De Paradijsvogelbloem biedt kortdurend verblijf ter ondersteuning van de zorg thuis. Tijdens het  logeermoment wordt er gekeken welke werkzaamheden  en welke wensen de logés hebben voor die dag. Met deze inventarisatie gaan we aan de slag en proberen wij de juiste dagindeling te maken voor de cliënt.  Het opdoen van positieve ervaringen staat hierbij centraal .Ook zullen we de juiste balans tussen actieve, passieve en creatieve activiteiten zoeken, aangezien dit zeer van belang is voor het welzijn van de cliënt.

Dagbesteding

Naast het logeren  op de zorgboerderij / kwekerij is er ook een mogelijkheid om alleen naar de  dagbesteding te komen. Dit kan ter  ondersteuning zijn van de thuissituatie, maar ook als een  geschikt alternatief na school of werk. Hier wordt gekeken naar de mogelijkheden en interesse van de cliënt. We zullen samen een goede uitgebalanceerd dagprogramma maken. Ook  hier staat het opdoen van positieve ervaringen centraal.

Inloop

Buiten de zorg voor kinderen biedt De Paradijsvogelbloem drie momenten (maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:15- 12:00) een inloop voor inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Mensen die vanwege sociale of psychische problemen er behoefte aan hebben even hun dagelijkse zorgen achter zich te laten. Zij kunnen in een veilige en rustige omgeving bijkomen, sociale contacten op te doen en iets nuttigs doen. Mensen vanaf 16 jaar zijn welkom.

Passend Onderwijs

Sommige kinderen kunnen niet meer naar school, doordat er geen passend onderwijs is. Hierdoor blijven deze kinderen hele dagen thuis. Zorgboerderij de Paradijsvogelbloem biedt een mogelijkheid om deze kinderen weer een invulling te geven aan de lange dagen thuis. Door op een passende manier laagdrempelig onderwijs aan te bieden. Het opdoen van positieve ervaringen staat hierbij centraal. Wij vinden het belangrijk voor het kind om de juiste balans te zoeken tussen inspanning en ontspanning.

Mocht u na het lezen van het bovenstaande nog vragen hebben, stel ze dan gerust! U kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina.

De Paradijsbloemvogel
De Paradijsvogelbloem is gericht op:

De medewerkers van onze zorgboerderij hebben ervaring in het werken met verschillende beperkingen. Denk hierbij aan mensen met:

  • ADHD,
  • PDD-NOS en andere autistische stoornissen,
  • verstandelijke beperking,
  • niet aangeboren hersenletsel.

Maar ook mensen met ander moeilijk verstaanbaar gedrag zijn welkom bij De Paradijsvogelbloem.

De Paradijsvogelbloem

Financiën:

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten die onze zorgboerderij biedt, dan kan dit op de volgende manieren worden gefinancierd:

  • een persoonsgebonden budget (PGB),
  • beschikking van de gemeente,
  • via eigen middelen.