Zorgboerderij De Paradijsvogelbloem – Voor wie zijn we?

De zorgboerderij  is voor jeugdige met een beperking vanaf de leeftijd van zes jaar. Zij hebben zorg en begeleiding nodig in een veilige omgeving met structuur. Daarnaast vinden zij het ook prettig om zich in een ruime, natuurlijke omgeving te bevinden.

Wonen
De Paradijsvogelbloem biedt langdurig verblijf voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. We bieden een tweede thuis aan hen. Door middel van doelen ,die in samenspraak met de regievoerders en ouders worden opgesteld, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de jeugdige. Dit door middel van activiteiten, gesprekken, school en vrije tijdsbesteding. In dit alles staat het opdoen van positieve ervaringen centraal voor de jeugdige. 

Logeren

De Paradijsvogelbloem biedt kortdurend verblijf ter ondersteuning van de zorg thuis. Tijdens het  logeermoment wordt er gekeken welke werkzaamheden  en welke wensen de logés hebben voor die dag. Met deze inventarisatie gaan we aan de slag en proberen wij de juiste dagindeling te maken voor de cliënt.  Het opdoen van positieve ervaringen staat hierbij centraal .Ook zullen we de juiste balans tussen actieve, passieve en creatieve activiteiten zoeken, aangezien dit zeer van belang is voor het welzijn van de cliënt.

Dagbesteding woe middag/ zaterdag 

Naast het logeren  op de zorgboerderij  is er ook een mogelijkheid om alleen naar de  dagbesteding te komen. Dit kan ter  ondersteuning zijn van de thuissituatie, maar ook als een  geschikt alternatief na school of werk. Hier wordt gekeken naar de mogelijkheden en interesse van de jeugdige . We zullen samen een goede uitgebalanceerd dagprogramma maken. Ook  hier staat het opdoen van positieve ervaringen centraal.

Dagbesteding/ Educatief  Onderwijs

Sommige jeugdige kunnen niet meer naar school, doordat er geen passend onderwijs is. Hierdoor blijven deze jeugdige  hele dagen thuis. Zorgboerderij de Paradijsvogelbloem biedt een mogelijkheid om deze jeugdige  weer een invulling te geven aan de lange dagen thuis. Door op een passende manier laagdrempelig onderwijs aan te bieden. Het opdoen van positieve ervaringen staat hierbij centraal. Wij vinden het belangrijk voor het kind om de juiste balans te zoeken tussen inspanning en ontspanning.

Mocht u na het lezen van het bovenstaande nog vragen hebben, stel ze dan gerust! U kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina.

De Paradijsbloemvogel
De Paradijsvogelbloem is gericht op:

De medewerkers van onze zorgboerderij hebben ervaring in het werken met verschillende beperkingen. Denk hierbij aan mensen met:

  • ADHD,
  • PDD-NOS en andere autistische stoornissen,
  • verstandelijke beperking,
  • niet aangeboren hersenletsel.

Maar ook mensen met ander moeilijk verstaanbaar gedrag zijn welkom bij De Paradijsvogelbloem.

De Paradijsvogelbloem

Financiën:

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten die onze zorgboerderij biedt, dan kan dit op de volgende manieren worden gefinancierd:

  • een persoonsgebonden budget (PGB),
  • beschikking van de gemeente,
  • via eigen middelen.